Sletting av personopplysninger

  Utskriftsvennlig versjon

Arkivloven går foran personopplysningsloven.

Sletting av personopplysninger arkivverket:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Bevaring-og-kassasjon/Sletting-av-personopplysningar

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven):

http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-004.html