Sykemeldinger/egenmeldinger

  Utskriftsvennlig versjon

Sykemeldinger må oppbevares i fem år iht bokføringsloven. Vi har i samråd med fagansvarlig lønn vurdert at det ikke er  behov for lengre oppbevaring, jf riksarkivarens forskrift kap IV.

Egenmeldinger er ikke regnskapsbilag, og heller ikke bevaringsverdig iht Riksarkivarens forskrift. Disse oppbevares i 3 år.