Utskriftsvennlig versjon

Arkivhistorie for Levanger og Verdal kommune - se ovenfor

Levanger kommune:

Levanger kommunes historiske arkiv er overført IKA Trøndelag IKS for depot.

Arkivmaterialet for tidsperioden 1962 og fram til 1990 er delvis avlevert depot i 2016..  Arkivmaterialet er dannet etter tjenestested (etater).

Det ble etablert sentralarkiv rundt 1995 med felles personalarkiv. Gårds - og bruksarkivet ble fysisk overført til Verdal ved etablering av samkommune i 2005.

Det ble ryddet, kassert av fagenheten selv før Bravida (geomatikk) skannet arkivet.  Deretter ble det fysiske arkivet plassert i Rådhuskjelleren Levanger.

Levanger Næringsselskap AS ble fusjonert med Levanger Rådhus AS 01.01.14. i generalforsamling 04.06.14.  Se: http://ln.levanger.kommune.no/

Det er tatt i mot flere privatarkiver for oppbevaring.  Dette er gjort for at ikke arkiv skal gå tapt, arkivtjenesten i kommunen har ikke påtatt seg annet ansvar. 

Hjemmesiden til Levanger kommune vurderes om den er bevaringsverdig før utgangen av 2017.

Verdal kommune:

Verdal kommunes historiske arkiv er overført IKA Trøndelag IKS for depot.

Arkivmaterialet for tidsperioden fra ? til 2005 står i rådhuskjelleren Verdal.  Det ble ryddet og klargjort for avlevering av arkivleder (2005 - 2008).  Planlegges overført til arkivdepot i 2017.

Verdal kommunes

Migrering er en periodisk oppgave for kontinuerlig vedlikehold av digitalt materiale ved å flytte det fra et programvare/maskinvaresystem til et annet, eller fra en gammel generasjon av slike systemer til nyere generasjoner.

Slik arkivtjenesten har forstått det så er det Verdal Bibliotek som har tatt hånd om privatarkiver i Verdal kommune.

Hjemmesiden til Verdal kommune vurderes om den er bevaringsverdig før utgangen av 2017.

Innherred samkommune

Hjemmesiden til Innherred samkommune vurderes om den er bevaringsverdig før utgangen av 2017.

Laster...