Utskriftsvennlig versjon

Arkivhistorie for Levanger og Verdal kommune - se ovenfor

Levanger kommune:

Historisk arkiv er overført IKA Trøndelag IKS for depot.

Arkivmaterialet for tidsperioden 1962 og fram til 1990 står i bortsettingsarkivet i Rådhuset kjeller.  Arkivmaterialet er dannet etter tjenestested (etater).

Det ble etablert sentralarkiv rundt 1995 med felles personalarkiv. Gårds - og bruksarkivet ble fysisk overført til Verdal ved etablering av samkommune i 2005.

Levanger Næringsselskap AS ble fusjonert med Levanger Rådhus AS 01.01.14. i generalforsamling 04.06.14.  Se: http://ln.levanger.kommune.no/

Det er tatt i mot flere privatarkiver for oppbevaring.  Dette er gjort for at ikke arkiv skal gå tapt, arkivtjenesten i kommunen har ikke påtatt seg annet ansvar. 

Verdal kommune:

Slik arkivtjenesten har forstått det så er det Verdal Bibliotek som har tatt hånd om privatarkiver.

Laster...