Kommunal skattedokumentasjon

  Utskriftsvennlig versjon

KASSASJONSREGLER FOR KOMMUNAL SKATTEDOKUMENTASJON

Utviklet av Interkommunalt Arkiv i Rogaland på vegne av sine medlemskommuner. Endelig godkjenning fra Skattedirektoratet forelå 28.06.95. Godkjenning fra Riksarkivaren forelå 28.06.95.

Bilag til skatteregnskapet

Skatteutvalget

Arbeidsgiver kontroll

Innfordring

Skatteavregning

Bilag til skatteavregningen

 BILAG TIL SKATTEREGNSKAPET

Innhold:
 

Ordn.måte:

Kassasjon:

Bilag, ikke mikrofilmet

Kronologisk

10 år

Halvårsoppgjør m. status, revisjonsrapporter

Kronologisk

Nei (Bevar)

Innlesningslister, daglige og ukentlige

Kronologisk

Etter behov

Kasse kontantbetaling for skatt

Kronologisk

10 år

Kontoutskrift, postgiro

Kronologisk

3 år

Månedsoppgjør, lister

Kronologisk

5 år

Posteringslister

Kronologisk

10 år

Påleggstrekk, betalte, utstedte, oppgjørslister

Alfa./org.nr.

10 år

Restanselister for egne arb.g. og arb.g. avg./skattetrekk

Numerisk

10 år

Restanselister, etterskuddspliktige

L.nr./kronologisk

10 år

Restanselister, forskuddspliktige

L.nr./kronologisk

10 år

Skatteinnfordring, påleggstrekk etc.

Alfa./org.nr.

10 år

Skattemantall, ny oppdatert liste hvert år

Alfabetisk

Etter behov

Skattetrekk overført til/fra andre kommuner RF 1057

Løpenr.

10 år

Tilgang/avgangslister for tekstkort online

Kronologisk

Etter behov

Transaksjonsliste, restskatt/reskontro

Løpenr.

10 år

 SKATTEUTVALGET

Innhold:

Ordn.måte:

Kassasjon:

Møtebok

Kronologisk

Nei (Bevar)

Skatteytermapper

L.nr./org.nr

Etter behov

Søknad om ettergivelse av skatt

Alfabetisk

10 år

Uerholdlige krav/alle skattearter

Kronologisk

10 år

 ARBEIDSGIVERKONTROLL

Innhold:

Ordn.måte:

Kassasjon:

Arbeidsgiver kontroll m. rapporter og følgebrev

Kronologisk

Etter behov

Arbeidsgiveravgift - fastsettelse

Alfabetisk

10 år

Bedriftsregister, inkl. ettersynsrapporter

Numerisk

10 år

Beregningsgrunnlag, arbeidsgiveravgift

Organisasjonsnr.

10 år

Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold

Alfa./org.nr.

10 år

Liste over registrerte LTO for arbeidsgivere i kommunen

Organisasjonsnr.

3 år

LTO

Organisasjonsnr.

3 år

LTO - følgeskriv, årsoppgaver

Organisasjonsnr.

10 år

Melding fra arbeidsgiver register/skjema fra trygdekontoret

Alfabetisk

3 år

Skatteattester

Løpenr.

Etter behov

Skattetrekksmidler, bekreftelse fra arbeidsgiver av bankkonti

Organisasjonsnr.

Etter behov

Terminoppgaver/FLT-oppgaver

Alfa./org.nr.

10 år

Vedtak om unntak fra folketrygden, utlendinger

Alfa./org.nr.

10 år

 INNFORDRING

Innhold:
 

Ordn.måte:

Kassasjon:

Bistandsbegjøring, utlendinger

L.nr./num.

5 år etter innb.

Firmaskatt, resterende skatt, forhåndsskatt

Organisasjonsnr.

10 år

Forsinkelsesrente - ettergivelse, søknader

Møtedato

10 år

Forsinkelsesrenter, arbeidsgiveravgift, skattetrekk

Numerisk

5 år etter innb.

Forsinkelsesrenter, restskatt/rest forsk.skatt/rtesterende skatt

Num./skatteår

10 år

Forskuddsskatt, transaksjon-, saldo-, rest.-liste

Løpenr.

10 år

Motregning i produksjonstillegg i landbruket

Kron./num.

10 år

Motregning, leverandører

Kron./alfa.

10 år

Motregning, omsettningsoppgaver m. avgift til gode

Kron./alfa.

10 år

Påleggstrekk, utstedelse, oppgjørslister

Alfa./org.nr.

10 år

Skatteinnfordring, påleggstrekk etc.

Alfa./org.nr.

10 år

Transaksjonsliste, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Kronologisk

10 år

Transaksjonsliste, etterskuddspliktige

Løpenr.

10 år

Transaksjonsliste, forskuddspliktige

Løpenr.

10 år

Transaksjonsliste, restskatt/reskontro

Løpenr.

10 år

Tvangssalg

Alfabetisk

10 år

Utleggsbegjæring

Kron./l.nr.

5 år etter innb.

Utleggsforetning, tinglysing

Kron./l.nr.

10 år

 SKATTEAVREGNING

Innhold:

Ordn.måte:

Kassasjon:

Avregninger forskuddspliktige:

  • FSA - avregning
  • FSA - avregning av ligning
  • Hoved - avregning
  • Hoved - endring av ligning

Kronologisk

10 år

Avstemminger, etterskuddspliktige:

  • Hoved - avstemming
  • Hoved - endringer av ligning

Numerisk

10 år

Skattelister, etterskuddspliktige:

  • endringer av ligning

Kronologisk

10 år

Skattelister, forskuddspliktige:

  • endringer av ligning

Kronologisk

10 år

 BILAG TIL SKATTEAVREGNINGEN

Innhold:

Ordn.måte:

Kassasjon:

Engangskrediteringslister, betalt skatt/arb.g.

L.nr./org.nr.

10 år

Motregning fra andre kommuner

Løpenr.

10 år

Motregning til andre kommuner

Løpenr.

10 år

Postgiro, tilgodebeløpsliste

Løpenr.

10 år

Utestående/å betale-liste

Løpenr.

10 år