Utskriftsvennlig versjon

Privatarkiver - Levanger

Skogn Kommune

Alstadhaug kirketallforening

Møtebok 1940 - 1960

Privararkiv foreningsark. 1.

Ivar Berre Seroppgave i ped.1953 2.

Rehaug forsamlingshus Dok.protokoller 1902 -1944 3.

D.N.T.joutnal 19911990 4.1

D.N.T. Skriv,regnskap, bilag

årsmeldingr,lover m.m.1917-1924 lover m.m.1917-1924 4.2

D.N.T.skriv,regnskap,bilag

årsmeldinger lover m.m 1925-1932 4.3

Privatarkiv A.Å 5.

Privatarkiv / foreningsarkiv.

Skogn Vel 1828 - 1966 6.

Skogn, Frol og Å asen Aasen brannforsikring

branntrygdelag 1844 -1911 7.1

Skogn, frol og Aasen brannforsikr/

branntrygdelag 1858 -1930 7.2

branntrygdelag 1901 -1928 7.3

branntrygdelag autorisert

05.07.1930 7.4

branntrygdelag 05.07.1930 g autorisert

05.07.1930 7.5

branntrygdelag autorisert

05.07.1930 7.6

branntrygdelag autorisert

05.07.1930 7.7

branntr.lag branntakstkontroll

1902-1947. 1904-1925.

branntr.lag autorisert 28.09.1949 7.8

Privat arkiv foreningsark.Skogn, Frol og Aasen

branntr.lag 1925-1949 7.9

Skogn kommune Skogn,Levnger og Aasen kreaturforsikring

poliseprotokoll 1874-1877. Ekne sokn 8.

Totalavholdsforening "17 mai"

Møteprotokoll 1890-1902 9.

Privat ark.foreningsark. O.P.Sandstad

skifteforetning./åstadssak m.m

1780-1846 10.

Priv.ark./ foreningssak

Skogn bondekvinnelag møtebøker

1932- 1969 medl.- og regnskapsbøker

m.m.1962-1972 11.1

Priv.ark./ foreningssak eningsark.

Skogn bondekvinnelag møtebøker

div. dok. 11.2

Utbet.bøker 1939-1942/ kassabøker

1936-1943 12.1

Priv.ark./foreningsark.Skogn smørlag

leveringsbøker 1936-1942 12-2

Priv.ark./foreningsark.Skogn ungd.lag

møtebøker 1912-1964

Lagsbladet "Fram" 1894-1908 13.1

Priv.ark./foreningsark.Skogn ungd.lag

Lagsbladet "Fram"1911-1931 13.2

Priv.ark./foreningsark Skogn ungd.lag

Lagsbladet"Fram"1931-1971 13.3

Priv.ark./foreningsark.Skogn skyttarlag

fohandlingsprotokoller 1861-1932

møtebok 1932-1953/hovedbøker

1914-1924m.m 14.1

Skogn kommune Skogn skytterlag, Priv.ark./foreningsark.

skytebøker,lister,div. 1912-1915

Inntekt- og utg.bilag 1912-1915 14.2

Skogn telefonlag, Priv.ark/foreningsark

Skjøte 1915- Skriv 1892-1943

Forh.pr.koller 1899- 1945

Kassabok 1934-1943 15.

Markabygda avholdsforening

Priv.ark./foreningsark.Regnskapsprotokol

1898 -1929 Møtebøker 1903-1934

Lagsbladet "Luren" 1930.1936 16.

Skogn arbeiderparti .Møtebøker 1936-1952

Beretning 30 årsjubileum 1957

Møtebok -herredspartit 19321955 17.

Skogn mållag Priv.ark. Foreningsark.

Møtebøker 1932-1990 Div.skriv og

medlemslister 18.1

Skogn mållag Priv.ark. Foreningsark.

rubr.protokoll (regnskap) 1980-1990 18.2

Skogn landbruksforening,Priv.ark./

foreningsark,forhandl.protokoll

1878 -1922 Verstemplingsprotoll

1882 -1911regnskapsbok 1933-1949 19.

Skogn hestetrygdelag priv.ark/forening rk/forprotokoll,

kassabok 1913-1938 20.

Barnelorsen O.Briting

Priv.ark./foreningsark.,Møtebøker

1903-1929 Kassabøker 1901-1903-1917

Medl.bøker 1904-1908-1930-1931 21.

Skogn kommune Priv.ark./foreningsark.

22. Skogn arbeiderforening

23. Knausen

24. Torsheim forsamlingshus

25. Skogn forbudsforening

26. Skogn landmannslag

27. Skogn hesteavlslag

28. Skogn hesteforsikring 22-28

Reidar strømsøe Priv.ark./foreningsark.

skrifter i Skogn 1801-1810

Skogn historie manuskr 29.

Arne Aas, Priv.ark.foreningsark

Rettsbok 1787 skyldelinger,skjøter.

kontrakter 1903-1923 takstforetninger

skriv, div.1912-1955 30.

Profesor Arentz, priv.ark,foreningsark.

Geometriske beregninger, manusskripter 31.

Ole Olsen Hojem,pr.ark.foreningsark.

skiftebrev, kjøpekontoll,festeseddel

obligasjon 1817-1865 skriv,korrespspondanse,

bilag m.m.1931 ag m.m.1831-1880-

skjøter 1783-1914 32.

Jørgen Holsand, priv ark/foreningsark.

branntakst/attester arveanmedelsem.m.

1883-1925 skjøte/testament/skyldeling

1867-1922 33.

Åsen kommune Åsen kirkestallforening,Priv.ark,

foreningsark.,møtebok1930-1910

regnskapsbilag, skriv 1904-1910 1.

Åsen landbruksforening,priv.ark

foreningsark.medlfortegnelse,regnskap,

div.skriv 1879-1899 2.

Korntrygden,priv-ark.foreningsark.

register,regnskap 1927-1929 3.

Åsen herredsparti,priv.ark./foreningsark.

møtebok 1953-1962 4.

Åsen telefonsamlag,priv.ark.foreningsark.

Møtebok1933-1945, lover, skriv og

bilag 1900-1954. 5.

Priv.ark./foreningsark,medl.bøker 1946-1951

Kassaog regnskapsbok 1946-1957 6.

Levanger by

Privatarkiv A/S Fagerstrand møtebok 1888-1965,kopibok 1928

journal 1888-1918,kassabøker

1888-1965 1.1

Privatarkiv A/S Fagerstrand regnskapsbok 1888-1934

hovedbok1935-1964, div.regnskap

eksatraktr m.m.1911-1964

aksjeprotokoll 1946-1963 1.2

Privatarkiv A/S Fagerstrand reglement 1888,festebrev,skjøter og kart

1935-1950, rettsbok,dok,skriv,ankesak

1952, postkviteringsbok 1933-1958

korrespodanse 1949-1964 1.3

Privatarkiv A/S Fagerstrand regnskapsbilag 1933-1964 1.4

Pri vatarkiv Skogn,Levanger og Åsen kreaturforsikringforening

policeprotokoll for

agenteri Levanger herred 1874-1877 2.

Privat arkiv Levanger frivillige syke- og fattigpleie

statutter,møtebok 1888-1974

møtebok/regnskap 1901-1907-1949-1965

regnskapsprotokoll 1926-1941

regnskapsbilag 1945-1974 3.

Privatarkiv intressentselskapet

Levanger sundbru,forhandlingsprotokoll/

journal 1872-1939,skriv1868-1939

skriv1868-1939 4.

Privatarkiv Levanger private skole,møtebok

skoleprotokoll,div.skriv 1923-1835 5.

Privatarkiv Nesset vassverk A/L,møtebok 1947-1978

kontobok 1948-1973, måleavlesningsbok

1955-1973,andelsbrev,skriv 1954-1964-

1977 6.

Privatarkiv Nesset marskinlag,dagbok1948-1954 7.1

Privatarkiv Nesset maskinlag, statusbok 1948-1954

revisjonsprotokoll 1948-1955, persjonregister/

lønnsmottakere 1955-1953 7.2

Privatarkiv Nesset sosialdemokratiskeungd.lag

møtebok 1917-1921 8.

Levanger BY

Privatark Den norske potetmel og glukosefabrik

kopibok 1912-1913,forfallsbok

1908-1914 9.

Privatark A.Selmer, journal,varelager, veksel,

kalkulasjon, fremmede mynter, og

obligasjonsbok 1892,memorial - og

kassebok 1892 hoved -og reskontobok

1892 10.

Privatarkiv Arbeidernes trelastforening A/S

møtebok for styret 1930-

1936 møtebok 1929-1935

statusbok1930-1937 11.

Privatarkiv Levanger Speil - og Gullistefabrikk

journal (regnskap) 1925 -1927 12.1

kontobok, kreditorer 1919-1925

vareopptellingsbok 1920- 1926 12.2

Privatarkiv Levanger Speil - og Gullistefabrikk

reskontrobok1922 - 1925 12.3

Levanger By Levanger mållag andvake

møtebøker 1906-1990, journal1948-

1955, regnskapsbok 1920- 1936

hovedbok 1957- 1976, div. 13.

Privatarkiv Kaffestova, div.skriv 1932- 1947

møtebøker 1923-1936,regnskapsettersyn

1932-1980, div. 14.1

Privatarkiv Kaffestova, møtebøker 1963-1991 14.2

Privatarkiv Levanger Totalavoldslag, møtebøker

1888-1959 kqassabøker 1884-1959 15.1

Privatarkiv Levanger Totalavholdslag 15.2

Privatarkiv Levanger Totalavholdslan, barneavholdslaget,

møtebøker 1930-1934-1971-1972

medlemslister 1932-1971, Fane, bordflagg

div,bøker,kuriosa 15.3

Privatarkiv MållagetNybrott, lover 1890 16.

Privatarkiv Levanger sportslag,protokoll fra

14.10.62 , Overgitt Skogn Idrettslag i

1994 3.

Ytterøy kommune Regnskapsprotokoller 1920-1962

Privatarkiv Nøvikgrenda vasslag 1954-1956

Frol kommune Formannskapet, møtebok1939-1951

( for formannskapet) 010, A 9

Deltakere på div. tiltak Personalmapper fra A- Å

Sysselsetting Syselsetting wsker 1 -2 -3 -4

Landbruk Skogen vår

Levanger komm.skoger Perm 1 -2 -3 -4

Undervisning Skoleutvalg, Prosjekt,Tromsdalen,

Bærum skole, Toa, Trafikkundersøkelse

i grunnskolen, raport

barnekultur, Solhaug skole prosj.,

Bildemediet, Mediateknikk, skolebibliotek,

Ansvarslæring i grunnskolen

Media i skolen, Spelialundervisning

Skvetten lysbilder

Redd Barna Klassesett 4 -6 klasse

Når naturen slår til bake,

Bangladsh, Nepal

Ped.senter Danseprosj. Mellom trinn Helkul

J.Kroglund

Møter kontor, personal, brev fra til skolen

Frolfjellet 27 hefter med fortegning om seterliv

og turstier

Undervisning Lokale læreplan, oppvekst i Levanger

drivhuseffekten, forskning/utv

brosjyrer vedr. skolekjøkken

Jeg vil lære og lese, lesning av sos.

viktige ord. Kunst i lokalmilsøet

Reithaug skole (plast poser m.m)

Ytterøy miljøuke m.m, søkelys på

skole og arb.lys, skolebibliotek

lokalt utv.arbeid. Bærumskolen mot

2000, miljølære og livsstil, Oppvekstplan

Levanger kommune,Og mye mer

Video - skriv Videooversikt x brosjyrer, liste over

videoprogram

Redd Barna Plant et tre, sammen for

utvikling m.m

"Vold, samliv og adferd" Seksulle overgrep mot barn

Miljø og ledelse i skolen hefte 6 -14

Trafikkundervisning Trafikksikkerhetsutvalg.

ansvar og samarbeid, et

persp.på føreropplæringen

Museet I undervisning

N.R.K Programoversikt,skole - TV, skoleradio

denweys(forenklet utgave for skolebilde)

m/emneordliste, debatt SFO

Bøker Folkestyret i by og bygd

Tanums store oppslagsbok 1 -2

Organisasjonsteori , miljø og ledelse

i skolenx enmasse lydbøker og brosjyrer

Kassetter Norsk 4 -6

Bøker Skolefolk, lærerens historie i Norge

skolen 1955 -1996, Utfordrende ungdom

i skolen, Barn unge og museum

Levanger lærerskole, Klæbu seminar

150 år , Bedre skole 1989

Skolen1993 -1994, skolen årbok

1981 -82 -83 -86 -87 ,88.89-89.90 -90.91-

Norske emneord

Deweys desimalklassifikasjon

Alfabetisk emneordregister

Lag din egen video

Bøker Videologi, Video det nye spoget

Barnefilkatalogen 1990 -1992 ,

Mellomtrinnet - Ungdomsskoletrinnet

Om god oppvekst for forebygging i

skolen

Yrkesordent. Nordisk teknologiår 1988

Norske emneord , din insats- andres

frihet. TV aksjon 99. Globale organisjanonale

miljøproblemer

Ulykker Hjem , skole , fritid

Salg fra P S L - ideo-kassett- lyd

Emne ordliste Denwwey

Emneregister om video fra nr.1886

hefter bedre skole

Lis Lokale lærerplaner

Norsk Nytt

Skolefritid Kulturtiltak i skolefridtidsordningen

Miljø miljøvern, miljølære 363.7, brannvern

Levanger

bibliotek Videofilmer, lydbøker (barn) lydbøker

(voksne) emneord i klippearkivet

Kassett L. Farnes, Tveitan, J.V.C. Benum

Programoversikt

Skolefjernsyn 1984 -1991

Sigrid Div.skriv, refrent, interne skriv, rutiner

Veiledning L 97 Informasjonsteknologi

Matematikk

Kristendomskunskap m/religions- og

livssynsorietering, natur - og miljøfag

kunst og håndtverk, elevvurdering

Engelsk for døve, Norsk for døve

Redd barna Klassesett 1 -3 klsse

Internasjonundervisning, FN Redd barna

diverse

Miljølære Norsk f.kass 88

Norsk faget 89

Norsk nytt 90

Uteskole Miljølære

Bj.Arntsen Heimkunnskap, Naturfag, Lokalhistorie

Per Arvids verker

og litt til Kirkene i Levanger

Levanger som kirkr igjennom 800 år

Byggeskikk på Levanger

Meneske helselære for 6 kl. m.m.

Per Arvid

div. prosjekt Rapporter m.m.

Data Kontiki data /disketter

Tuv skole Orange kasse m/lokal historie/skole

historie + en masse tidsskrifter

Lysbildefremviser

en masse utstyr

SFO 6åringer i skolen

Lydkassetter Med interju av personer som har

opplevd krigsåra

Undervisningsopplegg

Kopi orginaler

Film i skolen Film studier ARK

Til utlån Bruksanvisning,Kamera nr.4

7-5.kasettspiller,mikrofon

mobiltlf.-lader (450)

casio digital kamera

Arkiv lånes

ikke ut Orginale bruksanv.,TV-videosp.-kasett sp., mikrofon

lusbilde framviser. + mobiltlf. Lader (450)

Ikke til utlån Bruksanv. Radio/CD Panasonic Re-ED 77

Bærbar PC Videokan, Kasett/radio

Arkiv lånes

ikke ut Org. Bruksanv, videokamera, tekstgenerator,

Tidaskodegeneratorr,,D Digig.f.ofototo

apperat (Casino QV-100)

Heimstadlære Fiske for 1-2 klasser

Spesialunder

visning Statlige tiltak N-T,(2 permer)

Skolemarker Idrettsmerker i gull, sølv og bronsje

Kasetter Underv.magasinet, rikskonserter

Irving Berlin, The Saund of America 1+2m.m.

Lærerbøker Grunnskolen

Dørene opnes Avd. 2904 gr.skole 16-20 år

En hustavle

Arnulf Øverland Det er en lykke i livet

som ikke vendes til tale:

Det at du gleder en annen,

de er den eneste glede.

Ingen kan resten av tiden

stå ved en grav og klage.

Døgnet har mange timer.

Året har mange dager.

Legesentret 2 esker merket Oppegård

1 eske merket Kverkil

Risto Set Trykkeri for barn

Komm.fakt. 1994- 1996

Finne driftskredittlag

Møtebøker fra 1939 -?

Regnskapsbok fra 1934 -1940

Åsen viltnemnd Møtebok 29/7-1952 - 17/10-1961

Frol viltnemnd Møtebok 1953 -1962

Torsbustaden Alpinsenter 4 kasser

Skogn historie Martin Sivertsen, Nils Hallan

videreføring m//" S Skkooggnn h hisistotorrieie "

1956- 1962

Samhold Skogn bondekvinnelag 15/4-1937

"--------------------------" 28/3-1940

"--------------------------"50 år 1932 -1982

"--------------------------"65 ås -ref.

"--------------------------Ny avis 14/12-1956

"--------------------------70 år 5/2-2002

Beskrivelse over

statsalmeningene Mapper fra 18- 38- div.kart + 1 bærepose m/ kopier

Matrikkelpermer fra 1 - 11

Skogn fjellstyre 2 store pappesker rettsaker m.m.

Roglan 4 H Årsmøtebok 20 år 24/3-1974

Møtebok 1994

Årsmeldinger 1955 - 1992

Møtebok fra 1954 - 1957

50 årsberetning Ronglan 4 H

Høstfester 2004

1 kasse med møtebøker,regnskap o.l

Migen statsalmenning

Privatarkiv Ekne

innlevert 22/2 -2001

Fram Hermod Av I.O.G.T protokoller

1892 - 1990

Ytterøen Fattigstyret føfrøstres taev adfdeling

(Vannvittig sant forældreløse børn

under 15 år)

Kopibok for Ytterøens Fattigstyret 1846

Forhandlingsprotokoll 1846

"----------------------------- 1884 -1876 ?

Kopibok til Trondhjems Folkekommisjon

(uleselig årstall)

Journal 1889

Fattigloven første avd.

Fattigstyret fra 1903 -1939

Nelius Hallan 2 esker (privatbilder og

arbeiderpartiet + gamle aviser)

(slektsgransking)

Skogn bondekvinnelag

1 eske m/regnskap og vedtekter

Nordre Tronjems-

Arntformds. Masse bøker m/ forhanslinger

fra 1886

Levanger

Husflidsforening 1 kartong m/protokoller og

medaljer etc.

Lions 8 kart Distr.D 104 B 1982-1998

privatark., oppsamling

Levanger kvinneråd 1952 - 1979 privatark

div.skriv og bilag

Levanger Mållag Andvake levert av Snekkvik 0503 1996

Levanger Mållg 1 folder m/ Ivar Aasen

nemnda, regnskap 1996

Tiltaksnemnda 1 protokoll 1980 - 1983

Per Nøvik 1 folder om Per Nøvik,s dødbo

Bøker "Den åndelie samtale og sangbok"

2 gamle bøkerr ffrraa 11885566 -1883

står på gammelnorsk

Frimerker 9 bokser m/ gsmle frimerker

1 boks m/ obligasjoner,

frimerker

Skogn bondekvinnelag

Møteprotokoll 3/2-72 -15/8 82

(2 stk)

Synforingsnemnda

1 protokoll

Samnemnda Verran,Malm,Beistad,Namndalseid

protokoller

Skogutvalget Levanger herred 15/2 1910-

07.12.1960

Petrines Minde Fortegnelse over obligasjoner

1/2-1923 ? 1 protokoll fra 1932

Avskriftr av brev 1932 - 1941

Særutskrifter 1966- 67- 68 -69

Småbrukerlån Kontobok 1/7-1917- 1918

Husnemnda Forhandlingsbok 26/ 6- 1959

19.10.1983

Skogn ungdomslag Møtebok 1916 -1924

Petrines Minde Forhandlingspr portoktooklloll 22/12-1891

06.10.1959

Skogn bondekvinnelag 1 protokoll 7/2-84 - 11/10-94

"--------------" Protokoll 1969 - 26/8- 75

Skatteregnskap Regnskapsprotokoll 30/6-57

04.07.1961

Komm- og statsskattelister

for forsk.pliktige 1960/61

komm.skatte. 1948 - 1949

" 1947 - 1948

" 1946 - 1947

" 1945 - 1946

" 1944 - 1945

" 1954 - 1955

" 1953 - 1954

" 1952 - 1953

Ytterøy kommune Skattelister 1959 -60 - 61

1 kassett m/regnskap

1956 - 1961-1963

Levanger komm.

el.verk 1 bok som det står kjøp

Men ingen ting skrevet i.

Skogn komm. Skatteregnskap 1957 -1961

Frol komm. Skatteregnskap 1957 -1961

Frol herredskasse

Lønningsbok, skatteregnskap og

kassabok

Levanger eller

Frol ? Skattereregnskap 1957 -1962

Frol bondelag Møtebok 1921 -1931-1931-1945

hører til lokalt arkiv

Ola indgård

Levanger

Amatørteater Kassaprotokoll + 1 ringperm

m/bilag for regnskapet

Levanger

Byteater 1 mappe m/revidert

regnspap fra 1993 + bilag

og kontoutskr. 1994 - 1995

Mule driftskredilag

Møtebok 22/6-45-5/10-60

" 13/6-60-7/9-68

Årsmelding 1981- 23/8-94

Oversikt over laget 1940-1980

Årsmelding 1/1-69-31/12-81

Foreningen Norden

avd.Levanger Protokoller

Levanger Kvinneråd Regnskapsbok 1938 -1957

Styresprotokoll 20/9-79 -23/3-81

" 7/3-60- 18/9-68

" 2/3-49- 18/11-59

Medl.fortegnelse 1960 - 1965

Regnskapsprotokoll 1957 -1969

Styresprotokol2l 62/61/01.02.82-82 /-3 2.4/39.49

Styresprotokoll 16/9.65 - 4/9.79

Regnskapsbok 1970-1981

Styresprotokoll 1968 - 6/4.1981

Minneprotokoll 1958-1979

Skjerve sjømannsmisjonsforening 3 kladdebøker

1 kassabok 1942

3 kassabøker

5 møtebøker

Øvre Okkenhaug Tilhørt Magnhild Okkenhaug Gamle papirer fra øvre Okkenhagu fra ca 1867 til 1876

Staupslaget Staup gartneri 6 hefter - jubileumsskrifter med mer. Levert av etterkommere Levert av etterkommere av Bergljot Marie Stenersen født Ellingsen, elev 422 fra 1932

Arboreet Levert av Levanger arboreforening 6v /kWasesiseerth

Lions Club Levanger 1 perm fra Distriktsstyret - Distrikt 104 B - levert 29.10.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatarkiv Arbeidernes trelastforening A/S

møtebok for styret 1930-

1936 møtebok 1929-1935

statusbok1930-1937 11.

Privatarkiv Levanger Speil - og Gullistefabrikk

journal (regnskap) 1925 -1927 12.1

kontobok, kreditorer 1919-1925

vareopptellingsbok 1920- 1926 12.2

Privatarkiv Levanger Speil - og Gullistefabrikk

reskontrobok1922 - 1925 12.3

Levanger By Levanger mållag andvake

møtebøker 1906-1990, journal1948-

1955, regnskapsbok 1920- 1936

hovedbok 1957- 1976, div. 13.

Privatarkiv Kaffestova, div.skriv 1932- 1947

møtebøker 1923-1936,regnskapsettersyn

1932-1980, div. 14.1

Privatarkiv Kaffestova, møtebøker 1963-1991 14.2

Privatarkiv Levanger Totalavoldslag, møtebøker

1888-1959 kqassabøker 1884-1959 15.1

Privatarkiv Levanger Totalavholdslag 15.2

Privatarkiv Levanger Totalavholdslan, barneavholdslaget,

møtebøker 1930-1934-1971-1972

medlemslister 1932-1971, Fane, bordflagg

div,bøker,kuriosa 15.3

Privatarkiv MållagetNybrott, lover 1890 16.

Privatarkiv Levanger sportslag,protokoll fra

14.10.62 , Overgitt Skogn Idrettslag i

1994 3.

Ytterøy kommune Regnskapsprotokoller 1920-1962

Privatarkiv Nøvikgrenda vasslag 1954-1956

Frol kommune Formannskapet, møtebok1939-1951

( for formannskapet) 010, A 9

Deltakere på div. tiltak Personalmapper fra A- Å

Sysselsetting Syselsetting wsker 1 -2 -3 -4

Landbruk Skogen vår

Levanger komm.skoger Perm 1 -2 -3 -4

Undervisning Skoleutvalg, Prosjekt,Tromsdalen,

Bærum skole, Toa, Trafikkundersøkelse

i grunnskolen, raport

barnekultur, Solhaug skole prosj.,

Bildemediet, Mediateknikk, skolebibliotek,

Ansvarslæring i grunnskolen

Media i skolen, Spelialundervisning

Skvetten lysbilder

Redd Barna Klassesett 4 -6 klasse

Når naturen slår til bake,

Bangladsh, Nepal

Ped.senter Danseprosj. Mellom trinn Helkul

J.Kroglund

Møter kontor, personal, brev fra til skolen

Frolfjellet 27 hefter med fortegning om seterliv

og turstier

Undervisning Lokale læreplan, oppvekst i Levanger

drivhuseffekten, forskning/utv

brosjyrer vedr. skolekjøkken

Jeg vil lære og lese, lesning av sos.

viktige ord. Kunst i lokalmilsøet

Reithaug skole (plast poser m.m)

Ytterøy miljøuke m.m, søkelys på

skole og arb.lys, skolebibliotek

lokalt utv.arbeid. Bærumskolen mot

2000, miljølære og livsstil, Oppvekstplan

Levanger kommune,Og mye mer

Video - skriv Videooversikt x brosjyrer, liste over

videoprogram

 

 

 

 

 

videosp.-kasett sp., mikrofon

America 1+2m.m.

Det er en sorg i verden

som ingen tårer kan lette :

Den at det var for sendt

da skjønner du dette.

1 bærepose m/ kopier

 

Okkenhagu fra ca 1867 til 1876

med mer. Levert av etterkommere av

Ellingsen, elev 422 fra 1932

Distrikt 104 B - levert 29.10.2012

Redd Barna Plant et tre, sammen for

utvikling m.m

"Vold, samliv og adferd" Seksulle overgrep mot barn

Miljø og ledelse i skolen hefte 6 -14

Trafikkundervisning Trafikksikkerhetsutvalg.

ansvar og samarbeid, et

persp.på føreropplæringen

Museet I undervisning

N.R.K Programoversikt,skole - TV, skoleradio

denweys(forenklet utgave for skolebilde)

m/emneordliste, debatt SFO

Bøker Folkestyret i by og bygd

Tanums store oppslagsbok 1 -2

Organisasjonsteori , miljø og ledelse

i skolenx enmasse lydbøker og brosjyrer

Kassetter Norsk 4 -6

Bøker Skolefolk, lærerens historie i Norge

skolen 1955 -1996, Utfordrende ungdom

i skolen, Barn unge og museum

Levanger lærerskole, Klæbu seminar

150 år , Bedre skole 1989

Skolen1993 -1994, skolen årbok

1981 -82 -83 -86 -87 ,88.89-89.90 -90.91-

Norske emneord

Deweys desimalklassifikasjon

Alfabetisk emneordregister

Lag din egen video

Bøker Videologi, Video det nye spoget

Barnefilkatalogen 1990 -1992 ,

Mellomtrinnet - Ungdomsskoletrinnet

Om god oppvekst for forebygging i

skolen

Yrkesordent. Nordisk teknologiår 1988

Norske emneord , din insats- andres

frihet. TV aksjon 99. Globale organisjanonale

miljøproblemer

Ulykker Hjem , skole , fritid

Salg fra P S L - ideo-kassett- lyd

Emne ordliste Denwwey

Emneregister om video fra nr.1886

hefter bedre skole

Lis Lokale lærerplaner

Norsk Nytt

Skolefritid Kulturtiltak i skolefridtidsordningen

Miljø miljøvern, miljølære 363.7, brannvern

Levanger

bibliotek Videofilmer, lydbøker (barn) lydbøker

(voksne) emneord i klippearkivet

Kassett L. Farnes, Tveitan, J.V.C. Benum

Programoversikt

Skolefjernsyn 1984 -1991

Sigrid Div.skriv, refrent, interne skriv, rutiner

Veiledning L 97 Informasjonsteknologi

Matematikk

Kristendomskunskap m/religions- og

livssynsorietering, natur - og miljøfag

kunst og håndtverk, elevvurdering

Engelsk for døve, Norsk for døve

Redd barna Klassesett 1 -3 klsse

Internasjonundervisning, FN Redd barna

diverse

Miljølære Norsk f.kass 88

Norsk faget 89

Norsk nytt 90

Uteskole Miljølære

Bj.Arntsen Heimkunnskap, Naturfag, Lokalhistorie

Per Arvids verker

og litt til Kirkene i Levanger

Levanger som kirkr igjennom 800 år

Byggeskikk på Levanger

Meneske helselære for 6 kl. m.m.

Per Arvid

div. prosjekt Rapporter m.m.

Data Kontiki data /disketter

Tuv skole Orange kasse m/lokal historie/skole

historie + en masse tidsskrifter

Lysbildefremviser

en masse utstyr

SFO 6åringer i skolen

Lydkassetter Med interju av personer som har

opplevd krigsåra

Undervisningsopplegg

Kopi orginaler

Film i skolen Film studier ARK

Til utlån Bruksanvisning,Kamera nr.4

7-5.kasettspiller,mikrofon

mobiltlf.-lader (450)

casio digital kamera

Arkiv lånes

ikke ut Orginale bruksanv.,TV-videosp.-kasett sp., mikrofon

lusbilde framviser. + mobiltlf. Lader (450)

Ikke til utlån Bruksanv. Radio/CD Panasonic Re-ED 77

Bærbar PC Videokan, Kasett/radio

Arkiv lånes

ikke ut Org. Bruksanv, videokamera, tekstgenerator,

Tidakodegenerator,Dig.foto

apperat (Casino QV-100)

Heimstadlære Fiske for 1-2 klasser

Spesialunder

visning Statlige tiltak N-T,(2 permer)

Skolemarker Idrettsmerker i gull, sølv og bronsje

Kasetter Underv.magasinet, rikskonserter

Irving Berlin, The Saund of America 1+2m.m.

Lærerbøker Grunnskolen

Dørene opnes Avd. 2904 gr.skole 16-20 år

En hustavle

Arnulf Øverland Det er en lykke i livet Det er en sorg i verden

som ikke vendes til tale: som ingen tårer kan lette :

Det at du gleder en annen, Den at det var for sendt

de er den eneste glede. da skjønner du dette.

Ingen kan resten av tiden

stå ved en grav og klage.

Døgnet har mange timer.

Året har mange dager.

Legesentret 2 esker merket Oppegård

1 eske merket Kverkil

Risto Set Trykkeri for barn

Komm.fakt. 1994- 1996

Finne driftskredittlag

Møtebøker fra 1939 -?

Regnskapsbok fra 1934 -1940

Åsen viltnemnd Møtebok 29/7-1952 - 17/10-1961

Frol viltnemnd Møtebok 1953 -1962

Torsbustaden Alpinsenter 4 kasser

Skogn historie Martin Sivertsen, Nils Hallan

videreføring m//" S Skkooggnn h hisistotorrieie "

1956- 1962

Samhold Skogn bondekvinnelag 15/4-1937

"--------------------------" 28/3-1940

"--------------------------"50 år 1932 -1982

"--------------------------"65 ås -ref.

"--------------------------Ny avis 14/12-1956

"--------------------------70 år 5/2-2002

Beskrivelse over

statsalmeningene Mapper fra 18- 38- div.kart + 1 bærepose m/ kopier

Matrikkelpermer fra 1 - 11

Skogn fjellstyre 2 store pappesker rettsaker m.m.

Roglan 4 H Årsmøtebok 20 år 24/3-1974

Møtebok 1994

Årsmeldinger 1955 - 1992

Møtebok fra 1954 - 1957

50 årsberetning Ronglan 4 H

Høstfester 2004

1 kasse med møtebøker,regnskap o.l

Migen statsalmenning

Privatarkiv Ekne

innlevert 22/2 -2001

Fram Hermod Av I.O.G.T protokoller

1892 - 1990

Ytterøen Fattigstyret føfrøstres taev adfdeling

(Vannvittig sant forældreløse børn

under 15 år)

Kopibok for Ytterøens Fattigstyret 1846

Forhandlingsprotokoll 1846

"----------------------------- 1884 -1876 ?

Kopibok til Trondhjems Folkekommisjon

(uleselig årstall)

Journal 1889

Fattigloven første avd.

Fattigstyret fra 1903 -1939

Nelius Hallan 2 esker (privatbilder og

arbeiderpartiet + gamle aviser)

(slektsgransking)

Skogn bondekvinnelag

1 eske m/regnskap og vedtekter

Nordre Tronjems-

Arntformds. Masse bøker m/ forhanslinger

fra 1886

Levanger

Husflidsforening 1 kartong m/protokoller og

medaljer etc.

Lions 8 kart Distr.D 104 B 1982-1998

privatark., oppsamling

Levanger kvinneråd 1952 - 1979 privatark

div.skriv og bilag

Levanger Mållag Andvake levert av Snekkvik 0503 1996

Levanger Mållg 1 folder m/ Ivar Aasen

nemnda, regnskap 1996

Tiltaksnemnda 1 protokoll 1980 - 1983

Per Nøvik 1 folder om Per Nøvik,s dødbo

Bøker "Den åndelie samtale og sangbok"

2 gamle bøkerr ffrraa 11885566 -1883

står på gammelnorsk

Frimerker 9 bokser m/ gsmle frimerker

1 boks m/ obligasjoner,

frimerker

Skogn bondekvinnelag

Møteprotokoll 3/2-72 -15/8 82

(2 stk)

Synforingsnemnda

1 protokoll

Samnemnda Verran,Malm,Beistad,Namndalseid

protokoller

Skogutvalget Levanger herred 15/2 1910-

07.12.1960

Petrines Minde Fortegnelse over obligasjoner

1/2-1923 ? 1 protokoll fra 1932

Avskriftr av brev 1932 - 1941

Særutskrifter 1966- 67- 68 -69

Småbrukerlån Kontobok 1/7-1917- 1918

Husnemnda Forhandlingsbok 26/ 6- 1959

19.10.1983

Skogn ungdomslag Møtebok 1916 -1924

Petrines Minde Forhandlingspr portoktooklloll 22/12-1891

06.10.1959

Skogn bondekvinnelag 1 protokoll 7/2-84 - 11/10-94

"--------------" Protokoll 1969 - 26/8- 75

Skatteregnskap Regnskapsprotokoll 30/6-57

04.07.1961

Komm- og statsskattelister

for forsk.pliktige 1960/61

komm.skatte. 1948 - 1949

" 1947 - 1948

" 1946 - 1947

" 1945 - 1946

" 1944 - 1945

" 1954 - 1955

" 1953 - 1954

" 1952 - 1953

Ytterøy kommune Skattelister 1959 -60 - 61

1 kassett m/regnskap

1956 - 1961-1963

Levanger komm.

el.verk 1 bok som det står kjøp

Men ingen ting skrevet i.

Skogn komm. Skatteregnskap 1957 -1961

Frol komm. Skatteregnskap 1957 -1961

Frol herredskasse

Lønningsbok, skatteregnskap og

kassabok

Levanger eller

Frol ? Skattereregnskap 1957 -1962

Frol bondelag Møtebok 1921 -1931-1931-1945

hører til lokalt arkiv

Ola indgård

Levanger

Amatørteater Kassaprotokoll + 1 ringperm

m/bilag for regnskapet

Levanger

Byteater 1 mappe m/revidert

regnspap fra 1993 + bilag

og kontoutskr. 1994 - 1995

Mule driftskredilag

Møtebok 22/6-45-5/10-60

" 13/6-60-7/9-68

Årsmelding 1981- 23/8-94

Oversikt over laget 1940-1980

Årsmelding 1/1-69-31/12-81

Foreningen Norden

avd.Levanger Frotokoller

Levanger Kvinneråd Regnskapsbok 1938 -1957

Styresprotokoll 20/9-79 -23/3-81

" 7/3-60- 18/9-68

" 2/3-49- 18/11-59

Medl.fortegnelse 1960 - 1965

Regnskapsprotokoll 1957 -1969

Styresprotokoll 1968 - 6/4 - 1981

Minnrprotokoll 1958 - 1979

Laster...