Utskriftsvennlig versjon

Ansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter

Ansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter i ePhorte

    

Fagansvarlig arkiv (systemansvarlig) har hovedansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter til registrerings- og arkiveringsfunksjoner.

Ajourhold av brukerrettigheter:

 • Fagansvarlig arkiv har ansvar for at brukerrettighetene blir ajourholdt kontinuerlig.

Lederen har ansvar for at fagansvarlig arkiv blir informert/varsla om:

 • tildeling av brukerrettigheter til nye personer i sak/arkivsystemet.
 • personer som ikke lengre skal ha brukerrettigheter i sak/arkivsystemet.
 • endring av ens persons brukerrettigheter i sak/arkivsystemet.

Det kan skje slik:

 • ved ny tilsetting.
 • ved endring i stilling som fører til endra rettigheter i sak/arkivsystemet.
 • når tilsette slutter.

Meldinga skal inneholde:

 • Den tilsette sitt fulle navn og stillingstittel.
 • Nøyaktig dato for endring av brukerrettighetene/oppretting av ny bruker/stopp av brukerrettigheter.
 • Spesifisering av hvilke tilganger og rettigheter den tilsette skal ha, eller evt. stopp av tilganger.
 • Spesifisering av den enkelte sine roller, evt. klarering for tilgangskoder.

Melding skal meldes inn via IKT sitt help-desk system eller til postmottaket i kommunen.

Ajourhold av brukerrettigheter i sak/arkivsystemet er grunnleggende for tryggheten i systemet, dette  for å sikra at sensitiv informasjon ikke kommer på avveier. Tildeling av brukerrettigheter er derfor lederen sitt ansvar. 

Laster...