Skjenkebevilling

  Utskriftsvennlig versjon

8) Skjenkebevilling

Følgende skal bevares:

a) Kommunens handlingsplan for alkohol og rus samt lokale forskrifter og retningslinjer for skjenkebevilling og salgsbevilling

b) Kommunens rutiner for kontroll med skjenke- og serveringssteder samt saker som gjelder inndragning av skjenkebevilling

c) Vitnemål fra etablererprøven og kunnskapsprøven skal bevares i kommunen hvor prøven er avlagt.

Merknad:

I følge regelverket skal "kommunens handlingsplan for alkohol og rus samt lokale forskrifter og retningslinjer for skjenkebevilling og salgsbevilling" bevares. Det er ikke tilstrekkelig å bevare sluttdokumentet i saken, slik som strategien, retningslinjene, handlingsplanen. Hele saken må bevares for at kommunens eller fylkeskommunens prioriteringer og vurderinger på området skal dokumenteres for ettertiden. Det samme gjelder for kommunens rutiner for kontroll med skjenke- og serveringssteder. Alle saker som gjelder inndragning av skjenkebevilling skal bevares. Når det gjelder vitnemål fra etablererprøven og kunnskapsprøven er det tilstrekkelig å bevare selve vitnemålet.

Eksempler på sakstyper som kan kasseres:

  • Ambulerende skjenkebevilling: Lukket enkeltarrangement
  • Ambulerende skjenkebevilling: Åpent enkeltarrangement
  • Serverings- og skjenkebevilling: Utvidelse av åpnings- og skjenketid
  • Serverings- og skjenkebevilling: Uteservering
  • Serverings- og skjenkebevilling: Eierskifte
  • Serverings- og skjenkebevilling: Ny skjenkebevilling
  • Serverings- og skjenkebevilling: Utvidelse av skjenkebevilling

Endringer fra tidligere retningslinjer for bevaring og kassasjon i kommunale og fylkeskommunale arkiv:

I følge de kommunale retningslinjene fra 1987 kunne enkeltsaker vedrørende skjenkebevillinger kasseres etter 5 år. De fylkeskommunale retningslinjene omtaler naturlig nok ikke skjenkebevillinger.