Utskriftsvennlig versjon

Arkivleders notater - arbeidsfordeling

1.Innføring 

  Oppstart 1990  – Noark3

  Oppstart 2000 – halvdigital – Noark4

  Oppstart 2004 – heldigital ? Både Noark3 og Noark4 system – over til Noark4

  Oppstart 2013  – Noark5

  2.1 Kvalitetssikring

  2.2 Avlevering

3.Utfordringer

4.Restanseoppfølging

–Integrasjon – Visma (rekruttering, lønn, fagsystem skoler osv) ikke gjennomført! Integrasjonsutfordringern ikke løst.

–Fagsystemer – egne Noark5 baser.  Visma Familia - oppstart egen N5 base i 2015.  Sosio og PPT står for tur i 2016.

•Skanning – gårds- og bruksarkiv  + planarkiv + personalarkiv er skannet for begge kommuner.  Gårdsarkiv landbruk skannes i 2016. Aktive saker barnevern vurderes i 2016.

•Personalmapper overføres til saksbehandler "Ark" når de når pensjonsalder eller slutter.

•Flere kommuner/selskap – 2 databaser:  Kommunen og Innherred renovasjon. Ett arkiv for begge kommunen og en journalenheter ble besluttet ved oppstart ISK. Flere arkivdeler,•Ulike kulturer –  ulikheter brukerhyppighet - ett lederansvar.

•Flere samarbeidsordninger - ISK'er mv. Eierskapsmelding skal vedtas i kommunestyret sommer 2016.  Arkivansvaret plasseres ihht til denne.

•Flere maktrelasjoner – faglig utfordring. Sterke ledere mener at det er ok å arkivere på egne disker.  Topplederansvar.

Laster...