Utskriftsvennlig versjon

Oversikt elektroniske system

Programvare Skole untatt IST

Firma /   Program

Kommentarer

 

 

It's Learning.   LMS

ASP_løsning, trolig   ikke aktuelt i denne sammenheng ?

Enkel IKT

Pedagogisk   programvare, neppe aktuelt

Fagbokforlaget

Pedagogisk   programvare, neppe aktuelt

Fagforlaget

Pedagogisk   programvare, neppe aktuelt

Cyberbook

Pedagogisk   programvare, neppe aktuelt

Mikroverksted

Pedagogisk   programvare, neppe aktuelt

Moava AS

Pedagogisk   programvare, neppe aktuelt

Mobilskole

Pedagogisk   programvare, neppe aktuelt

 

 

Felles adm.   programvare 

 

 

Visma Unique

Se detaljer nedenfor

 

 

Visma Travel

Neppe aktuelt

Forhandling

Del av   personalarkiv 

Rekrutering

Del av   personalarkiv 

Meldingssentral

Neppe aktuelt

DVPro

Programvare for   Teknsik drift Levanger, timeregistrering

eBudsjett

Del av   "økonomi-arkiv"

Fakturabehandling

Del av   "økonomi-arkiv"

Fakturabehandling   - skanning

Neppe aktuelt

Profil

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Profil kjøkken

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Profil   etteroppgjør/sluttoppgjør

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Profil   pasientregnskap

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

profil mobil

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Fakturering

Del av   "økonomi-arkiv"

HRM   budsjettering

Del av   "økonomi-arkiv"

eFaktura

Del av   "økonomi-arkiv"

eBilag

Del av   "økonomi-arkiv"

Sampro

Individuell plan

HRM Basis

Del av   personalarkiv 

Økonomi

Del av   "økonomi-arkiv"

Økonomi   rapportering

Del av   "økonomi-arkiv"

Innlån - Utlån

Del av   "økonomi-arkiv"

Budsjett

Del av   "økonomi-arkiv"

Velferd   Flyktning - Verdal

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Velferd   Voksenopplæring - Verdal

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Velferd   Flyktning - Levanger

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Velferd   Voksenopplæring - Levanger

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Docustar ICR   Basis

Tolkeprogram,   skanning

Docustar Index

Tolkeprogram,   skanning

Concept   devoloper

Programvare Visma

eHandel Basis

Del av   "økonomi-arkiv"

eHandel   webmodul Innkjøp

Del av   "økonomi-arkiv"

Familia

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Ressursstyring   / Notus

Neppe aktuelt - eller   del av personalarkiv ?

Ressurstyring   -HRM ansatte

Neppe aktuelt - eller   del av personalarkiv ?

eFaktura -   inngående

Del av   "økonomi-arkiv"

Unique   Kulturskole klient

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

Profilkom

Kommunikasjonstjener   Profil

Unique link

Neppe aktuelt - vet   ikke hekt hva det er 

PPI

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

NAV   integrasjon

Neppe aktuelt - vet   ikke hekt hva det er 

Tjenesteabb.   Profil (1 dag pr år)

Neppe aktuelt

Visma analyse   Familia

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

HSPRO   (helsesøster ??)

Del av klientarkiv /   brukerarkiv

TendSign Anbud

Anbudsmodul

TendSing   Avtale

Anbudsmodul

HsKom   (helsesøster ??)

Kommunikasjonstjener   HSPRO

 

 

 

 

IST

Adm. Programvare for skoler /   barnehager, detaljer nedenfor

Extens   Arkivmodul 

Del av elevarkiv

Extens   Fakturering skole 

Del av elevarkiv

Extens   Textlink vedl.hold

Neppe aktuelt

GP-Tjenesteberegning 

Timeplanlegging

GP-pauseinspeksjon

Timeplanlegging

Skolearena USK   Lærer (ASP)

Del av personalarkiv

Skolearena BSK   Lærer (ASP)

Del av personalarkiv

Extens Eksamen   og prøvemodul 

Del av elevarkiv

ISI IMS   foresatt

Del av skoleadm   programvare

IST web   Barnehage ASP

Del av elevarkiv

Extens   sentraladm.

Del av skoleadm   programvare

Extens   Grunnskole

Del av flere arkiv

GP-Untis   (timeplanlegging skole)

Neppe aktuelt

GP-Tjenesteberegning 

Neppe aktuelt

 

 

Norkart

Kart program og matrikkel, se   detaljer nedenfor

GIS/LINE Tilknytt fil

Usikker på alle disse kartprogrammene

GIS/LINE LGIS

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE BK

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Webinnsyn Internett

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   WebByggsøk

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Web   Matrikkel

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Webplan

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Land   Basis

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Land   utjevning

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Land   GPS-import

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Land   Analyse

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Land   fastmerker

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Land   Matrikkel

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Matrikkel kartf.

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   arealplan

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Planregister

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Trans

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Matrikkel

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE Lokal   Matrikkel

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Byggareal

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Databaseadministrator

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Raster Basis

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Raster Batch

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Raster Transformasjon

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE kart

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Matrikkel innsyn

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE sak

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Rasterinnpass

Usikker på alle disse   kartprogrammene

GIS/LINE   Laseradministrator

Usikker på alle disse   kartprogrammene

KomTek   Matrikkelsynk 

Usikker  

KomTek Melding

Usikker  

KomTek   Gebyr 

Del av arkiv

KomTek   Fakt.trans Unique 

Usikker  

KomTek Eskatt

Del av arkiv

KomTek Feiing   og Tilsyn 

Del av arkiv

KomTek   kartverkstøy 

Usikker  

GIS/LINE 3D   Innsyn

Usikker  

 

 

 

 

Evry   (ePhorte), sak/arkiv

Del av mange arkiver

Biblioteksystemer   (bibliotekprogram)

Del av brukerarkiv

Kvalitetslosen   (Kvalitetssystem (Dokument og avvik))

Del av arkiv ?

Trio /   telefoni

Usikker

Tietio (Sosio  -  Sosialprogram)

Del av klientarkiv /   brukerarkiv)

 

 

NHN (ASP ??) - Norsk Helsenett

Usikker

Nina Natur (Program for Landbruk)

Usikker

PPS (Prosedyrerprogram - lukket nett, sykepleie ??)

Usikker

Laster...