Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Kommunene Levanger og Verdal har gjennom interkommunalt samarbeid mål om å oppnå optimale løsninger til lavest kostnad gjennom stordriftsfordeler. Innherred samkommune (ISK) ved Dokumentsenteret har fått delegert ansvar for sak, post og arkivfunksjonene for begge kommunene, samt samkommunen.

Kommunene:

  • har et felles elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem for begge kommunene
  • bidrar til effektiv og korrekt saks- og publikumsbehandling og til rasjonelle relasjoner i forhold til kommunens samarbeidspartnere eksternt.

ePhorte ble satt i drift for alle enhetene i kommunene 27.06.05. Kommunene er i databasen definert som ett organ med en felles journalenhet.

Samtidig ble det etablert ett felles postmottak (plassert i rådhuset Levanger) for alle avdelinger, mens postadressene til medlemskommunene ble beholdt.  Det ble innført internt postbud mellom kommunene.

Databasen har følgende oppbygging:

ARKIVER

Arkiv

Betegnelse

Fra dato - Til dato

 

ISK

NER

IR

TH

Sentralarkiv for Levanger, Verdal og ISK

Levanger Næringsselskap as

Innherred renovasjon

Trønderhallen KF

22.6.2005

22.6.2005 - 01.01.2014

25.10.2011

1.11.2010

 

ARKIVDELER

SAK Saksarkiv

PERS Personalarkiv

ELEV Elevarkiv

MU Møtedokumenter

GBN Gårds- og bruksarkiv

PLAN Planarkiv

ADVGEN Generelle saker til kommuneadvokatene

ADV Advokatsaker innenfor ulike rettsområder

SAKNÆR Saksarkiv Næringsselskapet as

GARANTIER Garantier

PAPIR Avtaler mm hvor papirutgaven er hoveddokument

BKF - Boligforetaket - fom 1.3.2010 tom 31.12.2012

1719HISTBS - Historiske byggesaker Levanger kommune - (konvertert fra BraArkiv - 2010)

1719HISTBS - Historiske byggesaker Verdal kommune - (konvertert fra BraArkiv - 2010)

TRØNDERH - Trønderhallen KF  fom.1.11.2010 tom 31.8.2014

KOMTEK - Komtek

IRSAK - IR Saksarkiv  fom 25.10.11 tom 1.4.2013

IRPERS - Personalarkiv Innherred Renovasjon  fom 25.10.11 tom 1.4.2013

KOMMLEGE - Kommuneoverlegearkiv

KE - Koordinerende enhet VK

ARKIVPERIODER

JOURNALENHETER

Kode

Betegnelse

Avsluttet dato

ISK

Sentralarkiv Innherred Samkommune

 

NER

Levanger Næringsselskap AS

31.12.2014

ORDNINGSPRI

Periode

Arkiv

Status

Fra dato

Til dato

1

ISK

A

27.06.2005

 

101

NER

A

27.06.2005

31.12.2013

1001

ISK

A

27.06.2005

 

2011

Innherred Renovasjon

U

25.10.2011

1.4.2013

PRINSIPPER

Ordensprinsipp

Betegnelse

Type

Fra dato

Til dato

K-Kode fagklasse/fellesklasse bokmål

Emnekode

EH

01.01.1994

K-Kode tilleggsklasse bokmål

Tilleggsklasse

EH

01.01.1994

PNR

Fødselsnr

PNR

22.06.2005

Gårdsnr- og bruksnr

Gårds-og bruksnummer

GBN

27.06..2005

Planid

Planid

E1

22.06.2005

Rettsområde for advarkiv

Rettsomr

Rettsomr

01.09.2006

Organisasjonsnr

Orgnr

Orgnr

27.06.2005

Laster...