Utskriftsvennlig versjon

Arkivlokaler

Arkivforskriften stiller krav til arkivlokaler, slik at disse gir arkivene vern mot vann og fukt, mot brann og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang.  Alle rom der man oppbevarer arkivmateriale over lengre tid, blir regnet som arkivlokale.

Eldre og avsluttede arkiv skal plasseres i spesialrom for arkiv.  Det stilles strengere krav til spesialrom enn til lokaler for dagligarkiv.

Statsarkivet hadde tilsyn 2.11.15 og 3.11.15 og vurderer i sin rapport at arkivlokalene i både Levanger rådhus og Verdal rådhus er relativt gode, som med noen utbedringer fyller kravene i arkivforskriftene.  Tiltak for utbedring er igangsatt våren 2016.

Laster...