Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunens beslutningssystem innebærer at politikerne vedtar, og rådmannen gjennomfører det som er vedtatt. Bestemmelsene for politisk organisering er gitt i Kommunloven: Kommuneloven §2.

Lenkene nedenfor gir direkte oppslag til de til enhver tid gjeldende organisasjonskartene fra kommunenes nettsider:

Organisasjonskartene som nås via lenkene inneholder både politisk og administrativ organisering.
Når det gjelder politisk organisering for Verdal er denne endret et par ganger i perioden 1999-2012. I perioden 1999-2003 var det tre komiteer i tillegg til Formannskap og Kommunestyret, dette var :

  • Komie for Helse, sosial, pleie og omsorg
  • Komite for Kultur og oppvekst
  • Komite for Landbruk, miljø og teknisk

Etter valgte i 2003 ble dette endret slik at det kun var to komiteer, denne organiseringen varte til valget i 2011:

  • Plan- og utviklingskomiteen
  • Driftskomiteen

Etter valget i 2011 endret de to komiteene navn til:

  • Komite plan og samfunn
  • Komite mennesker og livskvalitet

Verdal kommune sitt organisasjonskart ved utløpet av forsøksperioden for Innherred samkommune (pr. 31.12.2012):

Organisasjonskart for Verdal kommune

Levanger kommune sitt organisasjonskart ved utløpet av forsøksperioden for Innherred samkommune (pr. 31.12.2012):

Organisasjonskart Levanger kommune

Innherred samkommune sitt organisasjonskart ved utløpet av forsøksperioden for Innherred samkommune (pr. 31.12.2012):

Organisasjon Innherred samkommune

Laster...