Arkivperioder - avgrensning av bevarings og kassasjonsplan

  Utskriftsvennlig versjon

Perioder:

Levanger: 

Før 1950 - historiske arkiver overført IKA

1950 - 1962/64 - i hovedsak overført IKA. Protokoller med mer står oppbevart under bortsettingsarkivet Historisk arkiv - Rådhusets kjeller.

1964 - 2000 Sak-arkivsystemet Sofie fra Visma Unique. Programmet har vært søkbart fram til 2015. Arkivet er dannet som et papirarkiv.

2000 - 26.06.05 Sak- arkivsystemet Websak fra Acos. NB - basen er deponert hos IKA.  Basen ble konvert og finnes som oppslag i historisk base Levanger i ePhorte.

26.06.05 - 2016 Sak- arkivsystemet ePhorte fra Ergo i felles base med Verdal kommune og Innherred samkommune.

Levanger: 

Før 1950 - historiske arkiver overført IKA? 

1950 - 1962/64 - i hovedsak overført IKA.

1987 - 1997 Sak-arkivsystemet DSS.  Programmet ble lovt konvertert for å gjøres søkbart, men leverandør klarte ikke å gjennomføre konvertering pga ufullstendig Noark-base. Arkivet er dannet og oppbevart som et papirarkiv.

2000 - 26.06.05 Sak- arkivsystemet Kontor2000 fra IBM. Basen er deponert hos IKA.  Basen ble konvertert og finnes som oppslag i historisk base Verdal i ePhorte.

26.06.05 - 2016 Sak- arkivsystemet ePhorte fra Ergo i felles base med Levanger kommune og Innherred samkommune.

Innherred samkommune

Det er avsluttet flere perioder i samkommunens ePhortebase uten at det er gjort uttrekk for deponering hos IKA.  Årsaken til dette er at leverandør først har hatt en godkjent uttrekksmodul tilgjengelig først i 2016.  Da det er konkludert med at ISK skal legges ned, er det foreløpig konkludert med at uttrekk gjøres ved utfasing av ISK.

Levanger Næringsselskap

Eget arkiv NÆR i ePhorte-basen sammen med LK, VK og ISK. 

Levnager Næringsselskapet ble nedlagt på ekstraordinær generalforslamling 14.12.2011
Arkivet ble satt til utgått 01.12.2012.
Selskapet ble i ekstraordinær generalforsamling 14.12.2011 besluttet avviklet. Selskapet ble senere besluttet reversert og selskapet åpnet for fortsatt drift igjen. Selskapets fremtidige drift ble
sett i sammenheng med en evt framtidig felles organisering av Levanger Rådhus AS og Hunt Biobank Eiendom AS.
Ekstraordinær generalforsamling med reåpning 20.3.2013. Ekstraordinær generalforsamling 03.09.14 besluttet nedlegging med tilbakevirkende kraft fom 01.01.14.

Uttrekk av arkivet ikke foretatt.  Vurderes høsten 2016.